2022

Zobrazujem od 1 do 20 z 30 výsledkov
# Poradové číslo Dátum Zverejnenia Poznámky Súbor
1 1/2022 2022-01-12 00:00:00 Plán verejného obstarávania na rok 2022. Stiahnúť
2 2/2022 2022-01-12 00:00:00 Výzva na predkladanie CP -Kortikosteroidy na systémové použitie Stiahnúť
3 2/2022 2022-01-12 00:00:00 Tabuľka pre uvedenie cien - Kortikosteroidy na systémové použitie Stiahnúť
4 3/2022 2022-01-19 00:00:00 CP-Čistiace, dezinfekčné prostriedky a doplnkový tovar na rok 2022. Stiahnúť
5 3/2022 2022-01-19 00:00:00 Opis predmetu zákazky - CP čistiace a dezinfekčné prostriedky a doplnkový tovar na rok 2022. Stiahnúť
6 4/2022 2022-01-26 00:00:00 Vyhodnotenie CP - Kortikosteroidy na systémové použitie Stiahnúť
7 5/2022 2022-01-26 00:00:00 Vyhodnotenie CP-Čistiace, dezinfekčné prostriedky a doplnkový tovar Stiahnúť
8 6/2022 2022-03-09 00:00:00 Výzva na predkladanie ponúk - Mlieko a mliečne výrobky Stiahnúť
9 7/2022 2022-03-09 00:00:00 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk - Mlieko a mliečne výrobky Stiahnúť
10 8/2022 2022-03-11 00:00:00 CP - Kancelárske potreby, kancelársky papier a tlačivá Stiahnúť
11 9/2022 2022-03-14 00:00:00 Výzva na predkladanie ponúk - Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy Stiahnúť
12 10/2022 2022-03-17 00:00:00 Výzva na predkladanie ponúk - Tonery originálne a kompatibilné Stiahnúť
13 11/2022 2022-03-21 00:00:00 Vyhodnotenie CP - Kancelárske potreby, kancelársky papier a tlačivá Stiahnúť
14 12/2022 2022-03-23 00:00:00 Vyhodnotenie CP - Mlieko trvanlivé a mliečne výrobky Stiahnúť
15 13/2022 2022-03-25 00:00:00 Výzva na predkladanie ponúk - Sanácia strechy a krovu pavilónu B. Stiahnúť
16 14/2022 2022-03-28 00:00:00 Vyhodnotenie CP - Liečivá pre funkčné GIT. Stiahnúť
17 15/2022 2022-03-28 00:00:00 Vyhodnotenie CP - Tonery originálne a kompatibilné. Stiahnúť
18 16/2022 2022-04-11 00:00:00 Vyhodnotenie CP - Sanácia strechy a krovu pavilónu B. Stiahnúť
19 17/2022 2022-10-28 00:00:00 Výzva na predkladanie ponúk - elektrická energia na rok 2023. Stiahnúť
20 18/2022 2022-12-01 00:00:00 Mäso na rok 2023 - záznam o vykonaní prieskumu cien, cez EVO ÚVO Stiahnúť