FYZIATRICKO – REHABILITAČNÉ ODDELENIE

Oddelenie
Ambulancia FRO: 037/ 6941 513
Liečebná TV: 037/ 6941 230

primár
MUDr. Jana Pleidelová

037/ 6941 513

vedúci fyzioterapeut
Mgr. Miriama Balážiová

037/ 6941 229