AMBULANCIA PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE 1

lekár
MUDr. Peter Selický

selicky@snzobor.sk
037/ 6941 113

sestra
Zuzana Hroncová

hroncova@snzobor.sk
037/ 6941 113

Ordinačné hodiny:

Pon - Pi
7:00 - 15:00

13:30 - 14:00
vyšetrenie  pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19 nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky

Konzultačné hodiny
Pon - Pi
12:30 – 13:30