AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE

klinický psychológ
Mgr. Lucia Bukovinová

bukovinova@snzobor.sk
037/ 6941 127

Ordinačné hodiny:

Pon - Pi
7:00 - 15:00

Telefonická konzultácia
11:30 - 12:30

Poskytované služby:
-Letáčik