AMBULANCIA KLINICKEJ IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE 1

lekár
MUDr. Miroslava Bugárová

info@snzobor.sk
037/ 6941 221

sestra
Zuzana Štefanková


037/ 6941 221

Ordinačné hodiny:

Pon - Pi
7:00 - 15:00

Konzultačné hodiny
7:30 – 8:00   a  12:00 – 12:30