AMBULANCIA KLINICKEJ IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE 1

lekár
MUDr. Miroslava Bugárová

bugarova@snzobor.sk
037/ 6941 221

sestra
Zuzana Štefanková


037/ 6941 221

Ordinačné hodiny:

Pon - Pi
7:00 - 15:00

13:00 - 14:00
vyšetrenie  pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19 nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky


Konzultačné hodiny
7:30 – 8:00   a  12:00 – 12:30