CHIRURGICKÁ AMBULANCIA

lekár
MUDr. Michal Kmeťo, MPH

kmeto@snzobor.sk
037/ 6941 144

sestra
Margita Ťažárová

tazarova@snzobor.sk
037/ 6941 144

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 14:30
Streda: 7:30 - 13:30
Piatok: 7:30 - 14:30

13:30 - 14:00
vyšetrenie  pacientov s podozrením na COVID 19 a pacientov s COVID 19 nutné predkonzultovať s lekárom ambulancie telefonicky