CHIRURGICKÁ AMBULANCIA

lekár
MUDr. Michal Kmeťo, MPH

strmen@snzobor.sk
037/ 6941 144

sestra
Margita Ťažárová

tazarova@snzobor.sk
037/ 6941 144

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 14:30
Streda: 7:30 - 13:30
Piatok: 7:30 - 14:30