ZÁKLADNÉ ÚDAJE

IČO: 37971832, DIČ: 2021877792, IČ DPH: SK2021877792 Skratka organizácie: ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Adresa: Kláštorská 134, 949 88 Nitra

MUDr. Plamen Kabaivanov (Riaditeľ)

Správna rada (členovia za majoritného zakladateľa MZ SR)

 • Ing. Juraj Buzinkai - predseda Správnej rady
 • Ing. Marek Illéš - člen
 • Mgr. Nadežda Ferjančíková – člen
 • Ing. Vladimír Depeš - člen

Za zakladateľov nemocnice:

 • MUDr. Alena Kočalková - člen
 • MUDr. Gabriela Chowaniecová - člen
 • Mgr. Andrea Gálová - člen

Dozorná rada:

 • Ing. Stanislav Jahodka - predseda
 • Ing. Katarína Beňová - člen
 • MUDr. Danica Pavlíková - člen

ČSOB (Bežný účet)

 • SK56 7500 0000 0040 0851 1428
 • SWIFT: CEKOSKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s. (Bežný účet)

 • SK07 0900 0000 0002 3270 6854
 • SWIFT: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s. (Podnikateľský účet)

 • SK56 0900 0000 0002 3270 6942
 • SWIFT: GIBASKBX
Zameranie
Vedenie nemocnice

Riaditeľ nemocnice
MUDr. Plamen Kabaivanov

📞 037/ 6941 227
✉️ sekretariat@snzobor.sk

Námestník pre lekársku zdravotnú starostlivosť
MUDr. Daniel Magula, CSc.

📞 037/ 6941 287
✉️ sekretlzs@snzobor.sk

Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
Mgr. Zdenka Čavarová

📞 037/ 6941 287
✉️ cavarova@snzobor.sk

Ekonomicko-prevádzkový námestník
Mgr. Zdenko Svoboda, MBA

📞 037/ 6941 182
✉️ svoboda@snzobor.sk

Vedúci referent kontroly a interných auditov
Katarína Martišková

📞 037/ 6941 132
✉️ martiskova@snzobor.sk