I. ODDELENIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE

Oddelenie poskytuje liečebnú a preventívnu starostlivosť pre pacientov s nešpecifickými ochoreniami pľúc, ako aj pre pacientov s pľúcnou aj mimopľúcnou tuberkulózou. Ide najmä o pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, bronchiálnou astmou, zápalovými ochoreniami pľúc a pohrudnice.

primár oddelenia
MUDr. Gabriela Košturiaková, MPH
037/ 6941 185

vedúca sestra
Mgr. Stanislava Paulovičová, PhD.
037/ 6941 181

Oddelenie

Inšpekčná izba sestier: 037/ 6941 161
Dokumentácia: 037/ 6941 179

lekár
MUDr. Vladimíra Lievajová

037/ 6941 148

lekár
MUDr. Nina Levická

037/ 6941 148

lekár
MUDr. Alena Kočalková

037/ 6941 242

lekár
MUDr. Martin Zakucia

037/ 6941 242

lekár
MUDr. Volodymyr Čonhovaj

037/ 6941 197