AMBULANCIA KLINICKEJ ONKOLÓGIE 2

lekár
MUDr. Gabriela Chowaniecová

chowaniecova@snzobor.sk
037/ 6941 141

sestra
Zuzana Magáthová

magatova@snzobor.sk
037/ 6941 141

Ordinačné hodiny:

Pon - Pi
7:00 - 13:45

Telefonická konzultácia
12:00 - 13:00