AMBULANCIA PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE 5

lekár
MUDr. Stanislav Majerník

majernik@snzobor.sk
037/ 6941 280

lekár
MUDr. Darina Kováčová

kovacova@snzobor.sk
037/ 6941 129

Ordinačné hodiny:

Utorok - 8:00 - 10:30
Streda - 8:00 - 10:30
Piatok - 8:00 - 10:30

Odbery bio materiálu
7:30 - 8:00