AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH

lekár
MUDr. Gabriela Chowaniecová

chowaniecova@snzobor.sk
037/ 6941 126

sestra
Marta Lendelová

lendelova@snzobor.sk
037/ 6941 126

Ordinačné hodiny:

Pon - Pi
7:00 - 9:00