Ambulancia pneumológie a ftizeológie 1

 • MUDr. Peter Selický (lekár)

  037/ 6941 113
  selicky@snzobor.sk

 • Zuzana Hroncová (sestra)

  037/ 6941 113
  polipaf@snzobor.sk

Ambulancia pneumológie a ftizeológie 2

 • MUDr. Jozef Weber, MPH (lekár)

  037/ 6941 115
  weber@snzobor.sk

 • Eva Pašková (sestra)

  037/ 6941 115
  polipaf@snzobor.sk

Ambulancia pneumológie a ftizeológie 3

 • MUDr. Ivana Gregorová (lekár)

  037/ 6941 146
  gregorova@snzobor.sk

 • Anna Chudá (sestra)

  037/ 6941 146
  polipaf@snzobor.sk

Ambulancia pneumológie a ftizeológie 4

 • MUDr. Bohumil Matula (lekár)

  037/ 6941 367
  matula@snzobor.sk

 • Bc. Mária Kováčová(sestra)

  037/ 6941 367
  ambpaf4@snzobor.sk

Ambulancia pneumológie a ftizeológie 5

 • MUDr. Stanislav Majerník (lekár)

  037/ 6941 280
  majernik@snzobor.sk

 • Lívia Kucková (sestra)

  037/ 6941 280
  ambulPaF5@snzobor.sk

Ambulancia pneumológie a ftizeológie 6

 • MUDr. Magdaléna Palicová (lekár)

  037/ 6941 133
  palicova@snzobor.sk

 • Betty Papp, Ing. (sestra)

  037/ 6941 128
  papp@snzobor.sk

Ambulancia pneumológie a ftizeológie 7

 • MUDr. Gabriela Košturiaková, MPH (lekár)

  037/ 6941 367
  kosturiakova@snzobor.sk

 • Mgr. Denisa Bencová (sestra)

  037/ 6941 367
  bencova@snzobor.sk

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

 • MUDr. Magdaléna Palicová (lekár)

  037/ 6941 133
  palicova@snzobor.sk

 • Betty Papp, Ing. (sestra)

  037/ 6941 128
  papp@snzobor.sk

 • MUDr. Miroslava Bugárová (lekár)

  037/ 6941 221
  bugarova@snzobor.sk

 • Zuzana Štefanková (sestra)

  037/ 6941 221
  stefankova@snzobor.sk

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

 • MUDr. Jana Pleidelová ( primár)

  037/ 6941 513
  pleidelova@snzobor.sk

 • Mgr. Miriama Balážiová (vedúci fyzioterapeut)

  037/ 6941 229
  balaziova@snzobor.sk

Ambulancia klinickej psychológie

 • Mgr. Lucia Bukovinová (klinický psychológ)

  037/ 6941 127
  bukovinova@snzobor.sk

Ambulancia klinickej Onkológie I.

 • doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc. (lekár)

  037/ 6941 271
  berzinec@snzobor.sk

 • MUDr. Helena Kuzmová (lekár)

  037/ 6941 139
  kuzmova@snzobor.sk

 • MUDr. Lucia Doláková (lekár)

  037/ 6941 271
  dolakova@snzobor.sk

 • Mgr. Silvia Slamková (sestra)

  037/ 6941 139
  slamkova@snzobor.sk

 • Ingrid Kellnerová (sestra)

  037/ 6941 271

Ambulancia klinickej Onkológie II.

 • MUDr. Gabriela Chowaniecová (lekár)

  037/ 6941 141
  chowaniecova@snzobor.sk

 • Zuzana Magáthová (sestra)

  037/ 6941 141

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

 • MUDr. Gabriela Chowaniecová (lekár)

  037/ 6941 126
  praktickylekar@snzobor.sk

 • MUDr. Helena Kuzmová (lekár)

  037/ 6941 126
  praktickylekar@snzobor.sk

 • MUDr. Miroslava Bugárová (lekár)

  037/ 6941 126
  praktickylekar@snzobor.sk

 • Ľuba Fazekašová (sestra)

  037/ 6941 126
  fazekasova@snzobor.sk

Centrálna sterilizácia

 • Betty Papp, Ing. (sestra)

  037/ 6941 122

Diabetologická ambulancia

 • MUDr. Jana Beláková (lekár)

  037/ 6941 134
  belakova@snzobor.sk

 • Lucia Cibulčíková (sestra)

  037/ 6941 122
  diabamb@snzobor.sk

Geriatrická ambulancia

 • MUDr. Danica Pavlíková (lekár)

  037/ 6941 288
  pavlikova@snzobor.sk

 • MUDr. Alireza Norouzi (lekár)

  037/ 6941 258
  norouzi@snzobor.sk

 • MUDr. Mária Čechová (lekár)

  037/ 6941 288
  cechova@snzobor.sk

Gastroenterologická ambulancia

 • MUDr. Žigmund Henžel (lekár)

  037/ 6941 236
  henzel@snzobor.sk

 • Mgr. Andrea Gálová (sestra)

  037/ 6941 120
  galova@snzobor.sk

Interná ambulancia

 • MUDr. Plamen Kabaivanov (lekár)

  037/ 6941 272
  kabaivanov@snzobor.sk

 • Erika Cillingová (sestra)

  037/ 6941 140
  cilingova@snzobor.sk

Poliklinika

 • MUDr. Miroslava Bugárová (vedúci lekár ambulantných činností)

  037/ 6941 221
  bugarova@snzobor.sk

 • Mgr. Šabová Jana (vedúca sestra ambulantných činností)

  037/ 6941 125
  jana.sabova@snzobor.sk

Reumatologická a osteologická ambulancia

 • MUDr. Gertrúda Ďalogová (lekár)

  037/ 6941 119
  dalogova@snzobor.sk

 • Alena Tujvelová (sestra)

  037/ 6941 119

Chirurgická ambulancia

 • MUDr. Emil Jurkovič (lekár)

  037/ 6941 144
  jurkovic@snzobor.sk

 • Betty Papp, Ing. (sestra)

  037/ 6941 144
  papp@snzobor.sk