REUMATOLOGICKÁ A OSTEOLOGICKÁ AMBULANCIA

lekár
MUDr. Gertrúda Ďalogová

dalogova@snzobor.sk
037/ 6941 119

sestra
Lívia Kucková

kuckova@snzobor.sk
037/ 6941 119

Ordinačné hodiny:

Pon - Pi
7:00 - 15:00

Odbery bio materiálu
7:00 - 8:00

Koziliárne vyšetrenia
13:00 - 15:00

Telefonická konzultácia
11:00 – 13:00