Útvar riaditeľa

 • MUDr. Plamen Kabaivanov (Riaditeľ)

  037/ 6941 227
  riaditel@snzobor.sk

 • Soňa Hazuchová (Sekretariát riaditeľa)

  037/ 6941 227
  sekretariat@snzobor.sk

 • Katarína Martišková (Referát kontroly a interných auditov a Referát systému manažérstva kvality – manažér kvality)

  037/ 6941 132
  martiskova@snzobor.sk

 • Mária Vargová (Referát personálnej agendy)

  037/ 6941 270
  vargova@snzobor.sk

 • Nina Valigurská (Referát mzdovej učtárne)

  037/ 6941 223
  valigurska@snzobor.sk, mzdy@snzobor.sk

Útvar riaditeľa

 • Imrich Balogh (vedúci oddelenia) - administrátor KNIS (Oddelenie informatiky)

  037/ 6941 110
  balogh@snzobor.sk

 • Milan Hlavačka (Referát správy HW a SW)

  037/ 6941 153
  hlavacka@snzobor.sk

 • Referát administrácie NIS Mgr. Stanislava Paulovičová

  037/ 6941 181
  paulovicova@snzobor.sk

 • Mgr. Stanislava Čavojská

  037/ 6941 285
  cavojska@snzobor.sk

Útvar riaditeľa

 • Ing. Roman Bystriansky (Referát BOZP a PO)

  0903 743 879

 • osobnyudaj.sk, s.r.o. (Zodpovedná osoba GDPR)

  02/ 800 800 80
  info@osobnyudaj.sk

 • Mgr. Zdenko Svoboda, MBA (RISK manažér)

  037/ 6941 182
  riskmanazer@snzobor.sk