AMBULANCIA PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE 6

lekár
MUDr. Magdaléna Palicová

palicova@snzobor.sk
037/ 6941 133

sestra
Terézia Bachanová

bachanova@snzobor.sk
037/ 6941 128

Ordinačné hodiny:

Pon - Pi
7:00 - 15:00