SPÁNKOVÉ LABORATÓRIUM

Vážení pacienti,

Spánkové laboratórium v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra je akreditovaným pracoviskom špecializujúcim sa na diagnostiku a liečbu porúch spánku, so zameraním na poruchy dýchania v spánku, tzv. apnoe.
Špeciálne „spánkové“  vyšetrenie sa nazýva polysomnografia.
Veľká časť pacientov sa chce objednať na „spánkové vyšetrenie“ pretože chrápu. Nie každý chrápajúci človek však potrebuje „spánkové“ polysomnografické vyšetrenie. Celkom na začiatku je potrebné absolvovať vyšetrenie nočnej pulzoxymetrie, ktorá odhalí, či u človeka /zväčša chrápajúceho/ dochádza počas spánku k poklesom hladiny kyslíka v krvi a ku zrýchleniu alebo spomaleniu srdcovej činnosti. Vyšetrenie spočíva v meraní kyslíka v krvi a  akcie srdca v spánku,  v domácom prostredí počas 1 až 2 nocí. Nočný pulzoxymeter je malý prístroj, ktorý budete mať pripevnený počas spánku na prste /ukazováku/ ruky.
Vyšetrenie nočnej pulzoxymetrie si môžete dohodnúť aj u pľúcnych lekárov uvedených v nasledovnom zozname:
Zoznam ambulancií pre screening OSAS:
 | 1. | Agócsová Tünde MUDr.  | P. Dobšinského 4380, Rimavská Sobota 979 01  | 047/5690 175  | kovbeer@mail.T-com.sk 
 | 2. | Arpášová Katarína MUDr.  | Dionea, s.r.o., Ambulancia PaF, G.Czuczora 1 940 01 Nové Zámky | 035/6426 129, 0905 745765  | dionea.arpasova@gmai.com 
 | 3. | Bálintová Dagmar MUDr.  | Pneumologická a ftizeologická amb. + KIA, Bytča 014 01, Sidónie Sakalovej 161/16  | 041/5523 450  | balintova1@stonline.sk 
 | 4. | Dodeková Pavla MUDr.  | TaRCH ambul. II, NsP Považská Bystrica, Nemocničná 982, 01701P. Bystrica  | 042/4304 373  | dodekovapavla@zoznam.sk 
 | 5. | Drugda Branislav MUDr.  | Pneumo-alergo centrum spol. s r.o, Bratislava 821 06, Uzbecká 16  | 02/40202 111, 0903 262653  | drugda@pneumoalergo.sk 
 | 6. | Drugdová Mária MUDr.  | 1.Pneumo-alergo centrum spol. s r.o, Bratislava 821 06, Uzbecká 16 |2.Pneumonde s.r.o., Fedinova 9, Bratislava 85101  |                                                                           |   0918 609 703   |  0911 402 211, 02/40202 111, 02/63811 542  | drugdova@pneumoalergo.sk | drugdova@plucnylekar.sk 
 | 7. | Figúrová Alena MUDr.  |   PULMOSPOL s.r.o.sídlo: Dulov 225, 01852, prevádzka: Pľúcna amb. Štúrova 3, 01901 Ilava  | 042/4394 926, 0903 475 334  |    
       | afigur1@gmail.com 
 | 8. | Golubov Alexander MUDr.  | INSPIRO s.r.o. Anbulancia PaF, Malá poliklinika Ul 1. Mája 6205/25, Humenné 066 01  | 0905 462 051, 057/7706 205  | 
       | golo@stonline.sk 
 | 9. | Horváthová Helena MUDr.  | Pneumo-centrum s.r.o., Pľ.ambulancia Trnava 917 01, Starohájska ulica 2  | 0905 745 991,033/55 16 933  |                       
       | helena.horvathova@mail.t-com.sk 
 |10. | Kavková Denisa MUDr.  | Pľúca ambulancia, s.r.o. Poprad 058 01, Poliklinika ADUS, Mnoheľova 2  | 052/4314 108, 0907 218 234  | 
         | kavkova.denisa@mail.t-com.sk 
 |11. | Komada Jozef MUDr.  | PNEUMOFTIZEO s.r.o. NZZ Amb. PaF, Zdravotnícka 3525/3, Poprad 05801  | 052/7722 145  | info@pneumoftizeo.sk 
 |12. | Kováčiková Lucia MUDr.  | Ambulacia PaF s.r.o., : Ul.pri železnici 1737, Liptovský Hrádok 033 01  | 044/5221 124  | pafsro@gmail.com 
 |13. | Kristeková Marta MUDr.  | TaRCH ambulancia MsPK Sereď, s.r.o., 926 01 Sereď  | 031/7838 847  | kristekova@centrum.sk 
 |14. | Kubíková Yveta MUDr.  | PULMO-MEDIK, s.r.o. Pľúca ambulancia, J.Kráľa 41/1656 Bojnice 972 01  | 046/5439 980  | ykubikova@gmail.com 
 |15. | Lisá Zdenka MUDr.  | Ambulancia TaPCH, Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa 064 01  | 052/4317 278, 0903 306 835  | lisa@nspsl.sk 
 |16. | Michaličková Miriam, MUDr. PhD.  | Amb. PaF, Vráble 952 01 Moravská 512  | 0910 437 311  | pulmia@pulmia.sk 
 |17. | Ovšáková Dagmar MUDr.  | Gordius s.r.o., Amb. PaF, Cesta k nemocnici č 23, 97401 Banská Bystrica  | 048/4146 559  | d.ovsakova@gmail.com 
 |18. | Plutinský Ján MUDr. PhD.  | ZAPA JJ s.r.o. ambulancia: SNP 19, 934 01 Levice  | tel:036-6379400 fax:036/6336 242  | plutinskyjan@gmail.com 
 |19. | Plžíková Darina MUDr.  |   Neštátna ambulancia PaF, Kuzmányho nábr. 28, 96001 Zvolen  |    045/5201 387  |    pneumo.zv@gmail.com 
 |20. | Smolka Dušan MUDr. MPH.  | NZZ pneumologická amb., BA – Petržalka 851 07, Antolská 11 Pneumologia-smolka s.r.o.  | 02/68672 547, 0903 411 192  |     
         | smolkask@gmail.com 
 |21. | Szárazová Monika MUDr  | Suave s.r.o. Amb.PaF | 036/7665 112 | monasz@centrum.sk|  943 01 Štúrovo | 0905 336 343
 |22. | Šimo Ján, MUDr.| Amb.PaF II, | NsP Pov. Bystrica | 042/4304 373 | mail-jan.simo@nemocnicapb.sk 
 |23. | Undesser Miroslava, MUDr.  MEDIC-UM s.r.o., | Amb.PaF Poľovnícka 4  | 031/5527 651 | mir.undesser@gmail.com 
 |24. | Vrábeľ Jozef, MUDr. | Ambulancia PaF | Hviezdoslavova 23/34 | 0905 971 276 | jovrabel92@zoznam.sk  | Stropkov                    
 |25. | Žáčik Miroslav | 1. Ambulancia PaF | 0948 433 997 | zacikdk@gmail.com | Námestovo
                                    | 2. Ambulancia PaF | 0948 433 997 |
Po absolvovaní nočnej pulzoxymetrie a jej vyhodnotení pľúcnym lekárom sa rozhodne, či je potrebné absolvovať aj „spánkové“ polysomnografické vyšetrenie. Ak lekár, ktorý vyhodnocuje Vašu pulzoxymetriu rozhodne, že máte absolvovať „spánkové“ vyšetrenie, môžete sa objednať do nášho Spánkového laboratória. 
Kontakty na nás: 
tel. 037/6941 120, 037/6941 267  – v pracovných dňoch medzi 13.00 – 14.30 hod.
email: galova@snzobor.sk, spanok@snzobor.sk 
Polysomnografické vyšetrenie a následná liečba porúch dýchania v spánku je plne hradená všetkými zdravotnými poisťovňami /VšZP, Dôvera, Union/.


lekár
MUDr. Bohumil Matula

037/ 6941 267

vedúca sestra
Mgr. Andrea Gálová

037/ 6941 120