II. ODDELENIE PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE

Oddelenie poskytuje liečebnú a preventívnu starostlivosť pre pacientov s nešpecifickými ochoreniami pľúc, ako aj pre pacientov s pľúcnou aj mimopľúcnou tuberkulózou. Ide najmä o pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, bronchiálnou astmou, zápalovými ochoreniami pľúc a pohrudnice.

primár oddelenia
MUDr. Stanislav Majerník
037/ 6941 212

vedúca sestra
Mgr. Renáta Sabová
037/ 6941 138

Oddelenie
Prízemie recepcia: 037/ 6941 263
Dokumentácia: 037/ 6941 234

lekár
MUDr. Stanislava Szabóová

037/ 6941 273

lekár
MUDr. Bernadeta Pavlović

037/ 6941 289

lekár
MUDr. Katarína Ilavská

037/ 6941 289

lekár
MUDr. Marcela Andrísková Depešová

037/ 6941 289

lekár
MUDr. Terézia Jaďuďová

037/ 6941 265

lekár
MUDr. Veronika Kolláriková

037/ 6941 265