ODDELENIE KLINICKEJ ONKOLÓGIE

Primár oddelenia
doc.MUDr. Peter Beržinec, CSc. 
037/ 6941 246
                                                                       
Vedúca sestra   
Mgr. Zdenka Čavarová 
037/ 6941 114
                                                                                       
Inšpekčná izba sestier 
037/ 6941 142
                                                                                       
Dokumentácia 
037/ 6941 117

lekár
MUDr. Lucia Doláková

037/ 6941 271

lekár
MUDr. Martin Horný

037/ 6941 152

lekár
MUDr. Gabriela Chowaniecová PhD.

037/ 6941 141 | 116

lekár
MUDr. Klaudia Grácová

037/ 6941 152

lekár
MUDr. Helena Kuzmová

037/ 6941 126

lekár
MUDr. Zuzana Balážová

037/6941 152