I. oddelenie pneumológie a ftizeológie

 • MUDr. Gabriela Košturiaková, MPH (primár oddelenia)

  037/ 6941 185
  kosturiakova@snzobor.sk

 • Mgr. Stanislava Paulovičová, PhD. (vedúca sestra)

  037/ 6941 181
  paulovicova@snzobor.sk

 • MUDr. Vladimíra Lievajová

  037/ 6941 148
  lievajova@snzobor.sk

 • MUDr. Nina Levická

  037/ 6941 148
  levicka@snzobor.sk

 • MUDr. Alena Kočalková

  037/ 6941 242
  kocalkova@snzobor.sk

 • MUDr. Martin Zakucia

  037/ 6941 242
  zakucia@snzobor.sk

 • MUDr. Katarína Šípošová

  037/ 6941 197
  siposova@snzobor.sk

 • Dokumentácia

  037/ 6941 179
  dokumentacia1@snzobor.sk

 • Inšpekčná izba sestier

  037/ 6941 161

II. oddelenie pneumológie a ftizeológie

 • MUDr. Stanislav Majerník (primár oddelenia)

  037/ 6941 212
  majernik@snzobor.sk

 • Mgr. Renáta Sabová (vedúca sestra)

  037/ 6941 138
  sabova@snzobor.sk

 • MUDr. Stanislava Szabóová

  037/ 6941 273
  szaboova@snzobor.sk

 • MUDr. Miroslava Valachová

  037/ 6941 174
  valachova@snzobor.sk

 • MUDr. Bernadeta Lenčešová

  037/ 6941 289
  lencesova.bernadeta@snzobor.sk

 • MUDr. Katarína Ilavská (lekár)

  037/ 6941 289
  ilavska@snzobor.sk

 • MUDr. Kristína Šuhajdová (lekár)

  037/ 6941 289
  suhajdova@snzobor.sk

 • Dokumentácia

  037/ 6941 234

 • Prízemie recepcia

  037/ 6941 263

 • Inšpekčná izba sestier 1 poschodie

  037/ 6941 512

 • Inšpekčná izba sestier 2 poschodie

  037/ 6941 516

 • MUDr. Stanislav Majerník (ambulancia pneumológie a ftizeológie)

  037/ 6941 280
  majernik@snzobor.sk

Geriatrické Oddelenie

 • MUDr. Danica Pavlíková (primár oddelenia)

  037/ 6941 262
  pavlikova@snzobor.sk

 • Mgr. Stanislava Čavojská (zastupujúca vedúca sestra)

  037/ 6941 285
  cavojska@snzobor.sk

 • Inšpekčná izba sestier

  037/ 6941 189

 • MUDr. Veronika Bliščáková (lekár)

  037/ 6941 260
  bliscakova@snzobor.sk

 • MUDr. Timotej Jaďuď

  037/ 6941 260
  jadud@snzobor.sk

 • Dokumentácia

  037/ 6941 288

 • Geriatrická ambulancia

  037/ 6941 288

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

 • MUDr. Ingrid Garajová (primár oddelenia)

  037/ 6941 281
  garajova@snzobor.sk

 • Bc. Jarmila Torišková (vedúca sestra)

  037/ 6941 216
  toriskova@snzobor.sk

 • MUDr. Daša Šabová, MPH

  037/ 6941 210

 • MUDr. Mária Servátková

  037/ 6941 210
  servatkova@snzobor.sk

 • MUDr. Peter Chlebo, PhD.

  037/ 6941 210
  chlebo@snzobor.sk

 • prof. MUDr. Oto Masár, PhD.

  037/ 6941 210
  masar@snzobor.sk

 • MUDr. Ján Murgaš, Phd.

  037/ 6941 210
  murgas@snzobor.sk

 • Inšpekčná izba sestier

  037/ 6941 233

Oddelenie dlhodobo chorých

 • MUDr. Alireza Norouzi (primár oddelenia)

  037/ 6941 258
  norouzi@snzobor.sk

 • Mgr. Ľudmila Balážová (vedúca sestra)

  037/ 6941 505
  balazova@snzobor.sk

 • Dokumentácia

  037/ 6941 602

 • Inšpekčná izba sestier

  037/ 6941 506

 • MUDr. Veronika Kolláriková (lekár)

  037 6941 224
  kollarikova@snzobor.sk

 • MUDr. Terézia Jaďuďová (lekár)

  037/ 6941 224
  jadudova@snzobor.sk

Oddelenie klinickej Onkológie

 • doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc. (primár oddelenia)

  037/ 6941 246
  berzinec@snzobor.sk

 • Mgr. Zdenka Čavarová (vedúca sestra)

  037/ 6941 114
  cavarova@snzobor.sk

 • MUDr. Gabriela Chowaniecová

  037/ 6941 141
  chowaniecova@snzobor.sk

 • MUDr. Lucia Doláková

  037/ 6941 130
  dolakova@snzobor.sk

 • MUDr. Helena Kuzmová

  037/ 6941 139
  kuzmova@snzobor.sk

 • MUDr. Martin Horný

  037/ 6941 152
  martin.horny@snzobor.sk

 • MUDr. Klaudia Grácová

  037/ 6941 152
  gracova.klaudia@snzobor.sk

 • Dokumentácia

  037/ 6941 117

 • Inšpekčná izba sestier

  037/ 6941 142