2019

Zobrazujem od 1 do 20 z 490 výsledkov
# Poradové číslo Dátum Zverejnenia Poznámky Súbor
1 2019-81-0001 2019-01-08 00:00:00 CODACO ELECTRONICs.r.o.,Hemy25,Valaš.Meziříčí ČR Stiahnúť
2 2019-81-0002 2019-01-31 00:00:00 Slov.leg.metrológia, Hviezdoslavova 31, B.Bystrica Stiahnúť
3 2019-81-0003 2019-01-31 00:00:00 Zsl.vodár.spol. Nábr.za hydrocent.4, 949 60 Nitra Stiahnúť
4 2019-81-0004 2019-01-31 00:00:00 ELOS-servis.s.r.o., 951 03 Čeladice 338 Stiahnúť
5 2019-81-0005 2019-01-31 00:00:00 A.M.I. Slovakia s.r.o. Podháj 31, B. Bystrica Stiahnúť
6 2019-81-0006 2019-01-31 00:00:00 BIOFLEX,s.r.o., 922 09 Borovce 126 Stiahnúť
7 2019-81-0007 2019-01-31 00:00:00 ComfortGastro s.r.o.,Vazovova 7, 811 07 Bratislava Stiahnúť
8 2019-81-0008 2019-01-31 00:00:00 ATRIO PLUS,s.r.o.,J.Gramantíka 19A, Prievidza Stiahnúť
9 2019-81-0009 2019-01-31 00:00:00 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Stiahnúť
10 2019-81-0010 2019-01-31 00:00:00 REVIS-SERVIS,spol.s.r.o.,Na Priehon 2A, NR-D.Krška Stiahnúť
11 2019-81-0011 2019-01-31 00:00:00 REVIS-SERVIS,spol.s.r.o.,Na Priehon 2A, NR-D.Krška Stiahnúť
12 2019-81-0012 2019-01-31 00:00:00 Banchem,s.r.o.,Rybný trh 9, 92901 Dunaj.Streda Stiahnúť
13 2019-81-0013 2019-01-31 00:00:00 Banchem,s.r.o.,Rybný trh 9, 92901 Dunaj.Streda Stiahnúť
14 2019-81-0014 2019-01-31 00:00:00 Banchem,s.r.o.,Rybný trh 9, 92901 Dunaj.Streda Stiahnúť
15 2019-81-0015 2019-01-31 00:00:00 Aika Slovakia,spol.s.r.o.,Piaristická 1,949 01Nitr Stiahnúť
16 2019-81-0016 2019-01-31 00:00:00 Aika Slovakia,spol.s.r.o.,Piaristická 1,949 01Nitr Stiahnúť
17 2019-81-0017 2019-01-31 00:00:00 DEZIRA Alexander Pintér,Veľkoveská 70, 951 31Branč Stiahnúť
18 2019-81-0018 2019-01-31 00:00:00 Elmed-predaj,servis,zdr.tech.,Jánošíkova 73,Piešťa Stiahnúť
19 2019-81-0019 2019-01-31 00:00:00 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Stiahnúť
20 2019-81-0020 2019-01-31 00:00:00 Aika Slovakia,spol.s.r.o.,Piaristická 1,949 01Nitr Stiahnúť